Psychoterapii można szukać z wielu powodów - ich wspólnym mianownikiem jest to, że na różne sposoby utrudniają życie i uniemożliwiają rozwój, czy - jak pisał Sigmund Freud - zmniejszają lub odbierają zdolność do miłości i pracy.

Mogą to być powtarzające się stany przygnębienia, zmęczenia, depresja, lęk, nerwica, myśli i czynności natrętne, zaburzenia odżywiania, zachowania, snu lub w sferze seksualnej, bóle i choroby o podłożu psychosomatycznym lub związane z funkcjonowaniem psychicznym (np. zespół nadwrażliwości jelita grubego, choroby określane jako "autoagresywne" jak choroby tarczycy, choroby dermatologiczne lub o podłożu hormonalnym etc.).

Mogą to być problemy w budowaniu satysfakcjonujących związków, poczucie "utknięcia", bezruchu, brak satysfakcji, czy zadowolenia z siebie i z życia. Mogą to być również trudne doświadczenia i sytuacje życiowe, z których osoba nie widzi wyjścia - żałoba, wszelkie utraty, doświadczenie dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA) lub inne bolesne doświadczenia, wpływające na dalsze życie.