• prowadzę psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię rodzin i par

 • ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • ukończyłam 4-letnie podyplomowe Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodne z kryteriami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz 4,5-letnie podyplomowe całościowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 • współpracowałam m.in. z Centrum Praw Kobiet, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie "Aslan", Poradniami Zdrowia Psychicznego w Warszawie

 • posiadam certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (nr 159)

 • jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

 • obszary pracy:

  • praca z osobami, które przeżywają stany przygnębienia, zmęczenia, depresję, lęki, osobami z zaburzeniami odżywiania, zachowania, snu i w sferze seksualnej, z problemami w budowaniu satysfakcjonujących związków, cierpiącymi na bóle i choroby o podłożu psychosomatycznym, pochodzącymi z rodzin z problemem alkoholowym (DDA), przeżywającymi żałobę lub inne trudne sytuacje życiowe

  • praca z parami, które mają problemy w związku

  • praca z rodzinami, w których chorują dzieci, występują kłopoty z porozumiewaniem się