Julia Jastrzębska
psycholog, psychoterapeutka

tel. 509311462
Dobra 4 m. 23, Powiśle

Psychoterapia którą oferuję – psychoterapia psychoanalityczna, wyrasta z doświadczenia, według którego możliwa jest zmiana naszego funkcjonowania – psychicznego, społecznego, a także fizycznego, dzięki rozumieniu jego źródeł i odnajdywaniu jego znaczenia, a więc dzięki uświadamianiu tego, co nieświadome. To poszukiwanie i rozumienie odbywa się w regularnych spotkaniach, w trakcie których pacjent mówi, o czymkolwiek chce, a terapeuta próbuje rozumieć i pomaga pacjentowi dostrzegać jego przeżycia oraz sposób funkcjonowania.

Na taki proces potrzeba czasu, dlatego psychoterapia psychoanalityczna odbywa się najczęściej kilka razy w tygodniu. Jest to psychoterapia długoterminowa, co oznacza, że czas jej trwania nie jest z góry określony, decyzję o zakończeniu terapii podejmujemy wspólnie – pacjent i terapeuta.

Pierwszych kilka spotkań (trzy lub więcej, jeśli jest taka potrzeba) to tak zwane konsultacje. Służą one zorientowaniu się, z czym przychodzi pacjent, czy terapeuta może być przydatny, określeniu, jaka byłaby najbardziej adekwatna pomoc. Również dla osoby zgłaszającej się do terapii jest to czas na to, żeby się zastanowić, czy ma chęć podjąć psychoterapię – w tym miejscu, w tym momencie życia, z tym psychoterapeutą.

Koszt konsultacji do terapii indywidualnej (50 minut): 130 zł