Julia Jastrzębska
psycholog, psychoterapeutka

tel. 509311462
Dobra 4 m. 23, Powiśle

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Trudności te mogą być związane z chorobą jednego z członków rodziny, z utratą członka rodziny lub poszerzeniem się rodziny, a także z wszystkimi zmianami, które spotykają nas w trakcie życia i sprawiają, że zmieniają się nasze potrzeby i priorytety.

Na terapię rodzinną w zależności od problemów, na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodziny. Czasem mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci, jest to uzgadniane z poszczególnymi osobami w rodzinie. Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają innego podejścia (np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego), terapeuta wskaże ośrodki czy osoby, do których należy się zgłosić w tej sprawie po pomoc.

Na ogół spotkania odbywają się co 2 tygodnie, a terapia trwa około 10-15 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutę/ terapeutów z nią pracujących.

Koszt jednego spotkania (1,5 h): 250 zł