Julia Jastrzębska
psycholog, psychoterapeutka

tel. 509311462
Dobra 4 m. 23, Powiśle

Terapia pary lub małżeńska to rozmowa, w której terapeuta pomaga partnerom powiedzieć oraz usłyszeć o wzajemnych uczuciach, myślach, potrzebach i pragnieniach, a także motywach różnych działań i przyczynach tego, co dzieje się w relacji. Taka rozmowa ma pomóc zrozumieć drugą osobę i to, jaki każdy z partnerów ma wkład w związek. Wówczas można podejmować decyzje o zmianach.

Na ogół spotkania odbywają się co 2 tygodnie, a terapia trwa ok. 10-20 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii.

Istnieje pewne niebezpieczeństwo, związane z pracą nad relacjami partnerskimi czy małżeńskimi. Choć deklarowanym celem terapii może być poprawa i utrzymanie relacji, to wraz z pogłębieniem świadomości partnerów może dojść do sytuacji, w której wzajemna sprzeczność potrzeb obu partnerów utrudnia dalsze trwanie w związku lub czyni go niemożliwym. Partnerzy podejmujący pracę nad swoim związkiem powinni być świadomi istnienia takiego zagrożenia. Dotyczy to szczególnie tych sytuacji, gdy problemy pary trwają długo, a ich relacja jest w stanie rozpadu, czy w fazie destrukcyjnych konfliktów.

Koszt jednego spotkania (1,5 h): 200 zł